Enginyer tècnic informàtic, formador i músic

Read this news:

Tour #h3#news:groups

December 2, 2009 per Toni   Comentaris (0)

, , , , ,

image

La xarxa social videolit.org es pot dividir en comunitats. Una comunitat es creada quan varis membres tenen en comú caracterítiques semblants i volen aportar a la xarxa una forma de comunicació dirigida. Qualsevol membre de la xarxa pot crear i pertànyer a una comunitat o vàries. Si és el creador tindrà varis serveis al seu abast com: fòrum de la comunitat, dividit en temes o fils, fitxers de la comunitat, planes amb informació general de la comunitat i videos (colaboratius o no), que es poden penjar i seran només visibles pels membres de la comunitat.

Amb el suport de: