En relació a...

image

PAC és una associació que aposta pels projectes que utilitzen la literatura i l’art amb finalitats creatives, formatives i/o divulgatives.


Projecte Videolit
és una de les potes de La Paraula Pixelada, un projecte que és posa en marxa el 2005 com a projecte de recerca i experimentació d’un llenguatge artístic i textual que busca la hibridació entre literatura, art i temes clau del pensament contemporani. Té voluntat de transversalitat i multidisciplinarietat a l’explorar els límits de l’art a través de les noves tecnologies, recuperant la paraula en el procés artístic, i establint un feed-back enriquidor entre creadors de distintes disciplines.

 

 

Col.laboracions

Projecte Videolit ha tingut el suport de la Diputació de Tarragona (Creació de 5 Videolits), de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural de Catalunya (Ajut Projecte de Creació i Recerca: Projecte Videolit), del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Videolit) i  de la Institució de les Lletres Catalanes (Videolit).

 

Projecte Videolit ha col.laborat amb l’Empresa de Comunicació de Tarragona, l’Aula d’audiovisual de la Universitat Rovira Virgili, la Biblioteca Municipal Xavier Amorós, l’Escola de Narrativa Àudio-Visual de la Mediterrània, el FEC de Reus, el Festival REC de Tarragona, el Festival de Poesia de Reus, el Grup Hermeneia, el Museu d’Art Modern de Tarragona, el Centre de la Imatge de Reus, el Departament de Cultura de Tarragona, l’Institut de Ciències de l’Educació, la Universitat Oberta de Catalunya i Òmnium Cultural. Des de fa tres anys, l’equip ha col.laborat també amb els Departaments de Llengua i Literatura de diferents centres formatius d’ESO i Secundària : IES Baix Camp de Reus, IES Narcís Oller de Valls, IES Julio Antonio de Mora d’Ebre, IES Gabriel Ferrater de Reus.

 

Equip

 

Aleix Cort Aleix Cort
és escriptor, investigador, formador, arquitecte tècnic i artista. Les seves principals línies de treball són la literatura, l’art i el ball com a experiència cultural i social.
Cori Pedrola Cori Pedrola
és llicenciada en filologia catalana, fotògraf, formadora i artista. Les seves principals línies de treball són la fotografia professional, la creació artística i la formació.
Toni García Toni García
és enginyer tècnic informàtic,  formador i músic. Les seves principals línies de treball són la programació i la creació multimèdia.

 Comunitats


image

La xarxa social videolit.org es pot dividir en comunitats. Una comunitat es creada quan varis membres tenen en comú caracterítiques semblants i volen aportar a la xarxa una forma de comunicació dirigida. Qualsevol membre de la xarxa pot crear i pertànyer a una comunitat o vàries. Si és el creador tindrà varis serveis al seu abast com: fòrum de la comunitat, dividit en temes o fils, fitxers de la comunitat, planes amb informació general de la comunitat i videos (colaboratius o no), que es poden penjar i seran només visibles pels membres de la comunitat.

Accés


image

Per formar part de la comunitat cal ser membre. Mitjançant un nom d'usuari i una paraula clau podem accedir a la comunitat. Un cop ens em donat d'alta a videolit.org podem compartir tot tipus de material i documentació. Tant en el moment de la creació d'un nou recurs, com en les posteriors ediccions d'aquest mateix recurs, podem decidir quin nivell d'accés hi apliquem: públic, només per usuaris registrats, privat, només a una comunitat, només a un grup d'amics. Amb aquesta característica podem publicar sense cap por tot tipus de informació i compartir-la, si s'escau,  amb la comunitat.

Notícies d'Amics


image

Videolit.org proporciona un sistema mitjançant el qual podem afegir nous amics, i fer-ne agrupacions segons les característiques d'aquests. Agrupant-los, es permet poder accedir a tota una llista d'amics i compartir recursos (videos, planes, blogs, ...) amb aquest grup reduït. Disposa de eines per visualitzar el segon nivell d'amics i per tant donar una visió més amplia de la xarxa social que has creat.

Blogs


image

Tots els membres de la comunitat poden publicar el seu propi blog dins de videolit.org mitjançant un fàcil i intuitiu formulari per afegir tot tipus d'informació i recursos multimèdia com imatges i videos incrustats dins el blog. L'usuari decidirà quin tipus d'accés donarà a aquesta informació.

Microbloggin


image

Videolit.org et dona la possibilitat de fer microblogging amb eines pròpies com la xarxa, un sistema per donar a conèixer el seu estat mitjançant un text curt. També disposa del servei de twitter, que cal configurar amb les dades d'un usuari twitter. Un cop configurat, les alertes de twitter quedaran actualitzades a videolit.org.

Perfil


image

El teu perfil és la imatge que dones a l'exterior. Mitjançant una adminstració còmoda podem afegir tota la informació que considerem important de la nostra persona i de la nostra activitat dins la comunitat. És el portal idoni per a que la gent pugui comunicar-se amb tu, fer-se amiga teva i veure la teva relació amb la comunitat. Pots canviar-te el teu avatar que és la imatge que t'identificarà com a mebre de videolit.org.

Escriptori


image

L'escriptori és el teu entorn dins la comunitat. Accedeix de manera ràpida a totes les funcionalitats de videolit.org et dona en forma de widgets, petites caixes amb la informació referent de cada servei i l'estat actual de tota la informació. És totalment configurable poden canviar les caixes d'informació de lloc dins la pantalla de l'escriptori i canviant les propietats de la caixa, com per exemple, el número d'element a visualitzar. És una manera clara i ràpida de saber que, qui i com es fa la comunitat.

Fitxers


image

Puja qualsevol tipus de fitxer per compartir amb la comunitat. Afegeix imatges, música mp3, i tot tipus de document (word, excel, pdf, text pla, ...). Comparteix amb la comunitat aquests recursos i decideix qui els pot veure.

Planes


image

Crea la teva propia web amb aquesta funcionalitat. Organitza la informació en planes i subplanes. Ademés, mitjançant els quadres de text avançats pots afegir-hi tot tipus de fitxers multimèdia (pdf, imatge, video,...). Ideal per organitzar una matèria de caràcter formatiu.

Videos


image

Compateix els videos que has trobat per internet a les principal planes de videohosting (Youtube, Metacafe, Vimeo) mitjançant un cercador incorporat o escribint directament la url del video. Decideix el nivell d'accés que vols donar per a compartir-lo amb la comunitat.

Videos Col.laboratius


image

Aquest servei permet la creació de videos online de manera colaborativa. Edita i comparteix els teus videos de les principals planes de videohosting (Myspace,Metacafe, Photobucket, Kaltura) cercar aquestos directament aquí amb els cercadors que es proporcionen o creant-lo a partir de la teva webcam. La potència d'aquest servei no acaba aquí, ja que pots fer les teves creacions tot compartint el video per que altre gent pugui editar-lo també i així crear un video en grup. Tot gràcies a Kaltura.

Favorits


image

Afegeix al teu perfil les planes que tu consideres importants i comparteix aquest favorits amb la comunitat. Mitjançant un enllaç actiu a totes les planes de videolit.org podràs fer un seguiment del enllaços important tant teus com dels teus amics i així poder recomanar informació de tota la xarxa videolítica.

Missatgeria


image

Envia missatges amb els teus amics com si d'un servei de correu es tractés. Aquesta eina permet l'enviament de missatges online i la rebuda en la bústia personal. Emmagatzema els missatges tant rebuts com enviants.

 

 

 

 

 

Amb el suport de: