El Videolit com a metodologia d'aprenentatge actiu a través d'un projecte de creació.

El màster en literatura en l’era digital és una iniciativa que sorgeix de la retroalimentació entre el món acadèmic i el món de l’empresa per tal d’oferir una formació capdavantera,  professionalitzadora i de qualitat en el sector de la cultura literària. Els plantejaments metodològics i la dimensió formativa que l’Espai Superior d’Educació Europeu (EEES) ha comportat obliga les universitats a oferir una formació alhora teòrica que pràctica, amb una vinculació directa amb la realitat professional. En aquest sentit, el màster en literatura és una oferta formativa de caràcter mixt -amb continguts de recerca de la màxima actualitat i, alhora, que té un caire professionalitzador-, que es desenvolupa en el marc de l’EEES i que centra la seva atenció en les qüestions relatives a les transformacions que la literatura i les seves professions estan experimentant en l’actual societat de la informació. Està especialment orientat a l’enriquiment dels perfils de gestió cultural que molt sovint acaben desenvolupant els llicenciats de formació humanística (Filologia, Filosofia i Lletres i Ciències de l’Educació i la Comunicació). 

Amb el suport de: