La fotografia pertany a l'exposició d'Adrien Mondot "( X Y Z T ) au Lux, Scène nationale de Valence", i ha de servir-vos per linkar al tràiler de "Cinemathique", un dels espectacles de llum, paraula i dansa espectaculars.

Amb el suport de: