Què és un Videolit?


Videolits
Videolit.org  és una xarxa social que aplega projectes transversals que utilitzen l’art i la literatura, una plataforma d’intercanvi del treball d’artistes i pedagogs que treballen amb la paraula i la imatge amb finalitats creatives, formatives i/o divulgatives: dansa, performances, videolits, instal.lacions, publicitat, disseny, metodologies d’aprenentatge, etc.

Videolit és una càpsula audiovisual que s’articula a partir d’un text literari, que s’inclou en les estratègies d’aprenentatge actiu a través d’un projecte de creació

Amb el suport de: